Procedure

Bernheze is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De procedure is inmiddels gestart. Maar hoe gaat die in zijn werk in onze gemeente?

 

Benoemingsprocedure

De stappen van de benoemingsprocedure zijn overal in het land vrijwel dezelfde. Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in de overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester’.

In Bernheze

Ook inwoners van Bernheze zijn gevraagd om mee te denken over hun nieuwe burgemeester. Zij konden van 14 tot en met 24 april 2023 een vragenlijst invullen. De antwoorden hierop worden gebruikt als inbreng voor het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester.

Op 24 mei 2023 stelt de gemeenteraad de profielschets vast. Dat is in feite de vacaturetekst voor de nieuwe burgemeester. De profielschets wordt tijdens diezelfde vergadering overhandigd aan de commissaris van de Koning. De minister van BZK stelt vervolgens de vacature open op advies van de commissaris. 

Meer informatie

Meer weten over de procedure? Lees deze uitgebreide uitleg van het ministerie van BZK of neem contact op met de griffie via griffie@bernheze.org. Houd voor meer nieuws deze pagina en de andere gemeentelijke kanalen in de gaten.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen