Submenu

Herinrichting Graafsebaan

In 2019 en 2020 is de Graafsebaan binnen de bebouwde kom heringericht. De gemeente Bernheze wil ook het gedeelte van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom opnieuw inrichten. Een deel van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom ligt op grondgebied van de gemeente Oss. We hebben daarom contact opgenomen met de gemeente Oss over een gezamenlijke aanpak van het gedeelte buiten de bebouwde kom. Het resultaat van dit overleg is dat de gemeente Bernheze het gedeelte van de gemeente Oss overneemt en het gehele traject opnieuw inricht.

Graafsebaan met links de snelweg en rechts een weiland

Herinrichting Graafsebaan

We willen de nieuwe inrichting van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom samen met aanwonenden en gebruikers vormgeven. Een maximum snelheid van 60 km/uur is het uitgangspunt voor de nieuwe inrichting. We kiezen hiervoor omdat er te weinig ruimte is voor een nieuwe inrichting die voldoet aan de huidige eisen voor een 80 km/uur weg.

Schetsontwerp

We hebben een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Graafsebaan buiten de bebouwde kom op basis van een maximumsnelheid van 60 km/uur. Bekijk hieronder het schetsontwerp:

Geef uw mening

U kon tot 3 december via deze website een reactie geven over het schetsontwerp. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

Inloopavond op 4 december

Op 4 december organiseerden we een inloopavond over het schetsontwerp in Cultureel Centrum De Pas, De Misse 4 5384 BZ in Heesch.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen