Over de omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. Thema’s die samenhangen met de fysieke leefomgeving, zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie, komen ook aan bod. Zodat Bernheze een fijne plek blijft om te wonen en te leven. Voor onszelf en voor volgende generaties Bernhezenaren. In de omgevingsvisie maken we keuzes over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Zoals:

  • Hoe gaan we om met het buitengebied en de groenvoorziening in de kernen?
  • Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en werkplekken?
  • Hoe zorgen we voor mooie, schone en veilige buurten?
  • Hoe komen we vlot, veilig en gezond op ons werk en op school?
  • Waar moet ruimte zijn om te sporten en te recreëren?
  • Hoe gaan we om met duurzaamheid?

In onderstaande video een korte uitleg waar de omgevingsvisie over gaat.

(Om de video te kunnen bekijken, moet je eenmalig de cookie-instellingen wijzingen. Dat doe je door op de link in het grijze vlak te klikken en het vakje ‘Cookies van derden toestaan’ aan te vinken. Klik vervolgens op de knop ‘instellingen opslaan’. Vanwege privacy wetgeving moet je Youtube toestemming geven om cookies te plaatsen.)

De omgevingsvisie maken we samen

Het is niet alleen aan de gemeente om de toekomst van Bernheze te bepalen. Initiatieven van ondernemers, partnerorganisaties, andere overheden en inwoners zijn minstens zo belangrijk. De omgevingsvisie maken we daarom samen. De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fasen. Meer daarover lees je op de pagina planning.

Omgevingswet

De  omgevingsvisie is leidend voor wat we straks in de leefomgeving mogelijk willen maken. Het vormt het uitgangspunt voor de juridisch bindende regels voor inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. De omgevingsvisie is een opgave vanuit de Omgevingswet, een nieuwe wet waarin alle regels voor de leefomgeving gebundeld gaan worden. De Omgevingswet treedt naar verwachting binnen één jaar in werking.

Meer informatie over de implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Bernheze vind je op de website van de gemeente.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen