Uitkomsten online vragenlijst

03-08-2021
530 keer bekeken

Middels een online vragenlijst vroegen we aan inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en belangenvertegenwoordigers wat zij belangrijk vinden voor de nog op te stellen omgevingsvisie.

Het online onderzoek bestond uit twee online vragenlijsten, één voor inwoners en bezoekers en één voor stakeholders (onder andere ondernemers, instellingen, verenigingen, belangenvertegenwoordigers). Invullen van de vragenlijsten kon van 24 mei tot 21 juni 2021. De vragenlijsten zijn ingevuld door 292 inwoners, 5 bezoekers en 64 stakeholders.

Op deze pagina vindt u de rapportage van het online onderzoek. Het biedt een eerste inzicht wat inwoners en andere partijen (stakeholders genoemd in het rapport) belangrijke thema’s en opgaven vinden voor de toekomst.

Resultaten onderzoek in het kort

Top 3 redenen voor inwoners om in Bernheze te wonen:

  • Ik ben hier opgegroeid
  • Het is een prettige plek om te wonen
  • Mijn familie/vrienden wonen hier

Belangrijkste thema’s voor inwoners:

  • Groen, water en natuur
  • Leefbaarheid
  • Wonen

Een derde van de respondenten geeft aan betrokken te willen zijn bij het vormen van de omgevingsvisie.

Bekijk de resultaten in de infographic:

Onderzoeksrapport en bijlagen

Het onderzoek geeft inzicht in de redenen van deelnemers om in Bernheze te wonen (inwoners) of zich te vestigen (stakeholders). Het laat ook zien welke onderwerpen zij belangrijk vinden voor de omgevingsvisie. Er is ook gekeken naar de toekomst: waar zijn inwoners en stakeholders trots op in Bernheze en wat moet in de toekomst behouden worden? Wat vinden zij minder prettig en is nog voor verbetering vatbaar? Tevens komt de betrokkenheid van de respondenten bij het vervolg van de omgevingsvisie aan bod. Willen zij opnieuw betrokken worden en zo ja: hoe dan?

Het onderzoeksrapport en de bijlagen vind je op de pagina Documenten.

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen