Tweede dialoogsessie partnerorganisaties

13-05-2022
398 keer bekeken

Op woensdag 13 april vond de tweede dialoogsessie plaats voor partnerorganisaties om verder te werken aan een gezamenlijke omgevingsvisie voor Bernheze 2040/2050.

In deze sessie stond de uitwerking van drie toekomstscenario’s centraal: 

  • Innovatief Bernheze
  • Duurzaam Bernheze
  • Coöperatief Bernheze

Aan verschillende dialoogtafels voerden deelnemers het gesprek over deze toekomstscenario’s voor drie deelgebieden: het hoger gelegen Peelhorst-gebied, de dekzandgebieden en het beekdallandschap van de Aa en Leijgraaf. Welke ambities en ideeën zijn er, hoe komen we tot gezamenlijke oplossingen en beleidskeuzes, waar liggen prioriteiten, etcetera. 

Beeldverslag
Dit beeldverslag geeft een indruk van de sessie en het resultaat van de dialoogtafels.  

Vervolg
De varianten gaan we beoordelen op hun effecten op het milieu en de leefomgeving. De zogenaamde plan-MER. Zodat we dit najaar op basis van deze effectbeoordeling samen kunnen kiezen welke onderdelen we uit de varianten benutten voor de ontwerp omgevingsvisie. 
 

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen