Welke onderwerpen vinden inwoners belangrijk?

07-06-2022
511 keer bekeken

Van 4 mei tot 1 juni 2022 kon iedereen via samenbernheze.nl laten weten welke onderwerpen zij het belangrijkst vinden voor de toekomstige leefomgeving van Bernheze. Voor vijf thema’s kon je aan maximaal drie onderwerpen jouw stem geven. In deze update de resultaten van deze peiling.

Hieronder vind je de top 3 van de peiling. Een volledig overzicht van de resultaten vind je in dit document. De resultaten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie.  

Top 3 bij thema gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving bevordert de fysieke, sociale en mentale gezondheid 
van inwoners en voorkomt dat mensen ziek worden. Deelnemers aan de peiling vonden deze drie onderwerpen het belangrijkst voor een gezonde leefomgeving: 

1.    Is groen
2.    Is schoon
3.    Biedt rust en stilte 
3.    Nodigt uit tot wandelen, fietsen of spelen

Top 3 bij thema leefbare kernen

Bernheze heeft vijf kernen met een eigen identiteit. De inwoners van de kernen zijn trots op hun kern en voelen zich betrokken bij de gemeenschap. De volgende drie onderwerpen dragen volgens deelnemers aan de peiling het meeste bij aan de leefbaarheid van de kernen:

1.    Een passende woning voor iedereen
2.    Is groen
3.    Biedt basisvoorzieningen


Top 3 bij thema klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit

Het klimaat verandert. Soms valt er heel veel regen, soms is het droog en heet. De natuur en de mens hebben daar last van. Het gaat ook om andere redenen heel slecht met de natuur in Bern-heze. Volgens deelnemers aan de peiling dragen de volgende onderwerpen het meeste bij aan een beter klimaat en meer natuur: 

1.    Ruimte voor meer natuur, bos & dier- en plantensoorten
2.    Vasthouden regenwater voor tijden van droogte
3.    Schoon water in beken en sloten

Top 3 bij thema vitale en duurzame landbouw en economie

Landbouw is een belangrijke economische drager voor Bernheze en levert banen op. De volgende onderwerpen zijn volgens de deelnemers aan de peiling het belangrijkste voor een toekomstbestendige landbouw en economie:

1.    Stimuleren natuurvriendelijke landbouw
2.    Inzetten op schone energie
3.    CO2-neutraal bouwen met hout en andere natuurlijke materialen

Top 3 bij thema kwaliteit landschap en erfgoed 

Het  buitengebied van Bernheze heeft een veelheid aan landschapswaarden. Het dorpse karakter van de vijf historische kernen willen we graag behouden en beschermen. 
De volgende drie onderwerpen dragen volgens de deelnemers aan de peling het meeste bij aan de kwaliteit van het landschap en het erfgoed: 

1.    Behouden en ontwikkelen bijzondere landschappelijke waarden
2.    Beschermen aantrekkelijke historische kernen
3.    Koesteren monumenten, kerken en kastelen
 

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen