Bernheze zet de volgende stap in de omgevingsvisie

15-12-2022
377 keer bekeken

Hoe ziet Bernheze er uit over 20 jaar? Dat is de vraag die centraal staat. Heeft iedereen een passende woning? Heeft iedereen werk? Is de lucht en het water weer schoon? Is de natuur herstelt en bestaat afval niet meer? Dat is niet met zekerheid te voorspellen. Maar er kunnen wel verschillende wens

Rapport 'Drie toekomstscenario’s voor Bernheze 2040'

Het College Burgemeester en Wethouders (B&W) geeft met het rapport 'Drie toekomstscenario’s voor Bernheze 2040' het startsein voor de nieuwe fase om de omgevingsvisie te ontwikkelen.

Deze toekomstscenario’s heeft de gemeente samen met 60 partnerorganisaties en in totaal 200 inwoners en ondernemers gemaakt. In fysieke sessies zijn deze wensbeelden verzameld en vervolgens verwerkt in drie toekomstscenario’s.

  • Innovatief Bernheze
  • Coöperatief Bernheze
  • Duurzaam Bernheze

Volgende fase omgevingsvisie en participatie

B&W gaat samen met partnerorganisaties onderdelen uit de drie scenario’s halen en deze samenvoegen in een nieuw voorkeurscenario. Dit scenario vormt de basis voor de uiteindelijke omgevingsvisie.

In februari 2023 vragen wij de partnerorganisaties in een derde dialoogsessie samen met ons te werken aan dat selectieproces. Dan ligt er straks een gedeelde omgevingsvisie waar iedereen zijn/haar handtekening onder wil zetten.

Wij gaan ook op dit platform regelmatig polls houden om de mening van inwoners en ondernemers te peilen. En natuurlijk krijgen uw volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad  volop de gelegenheid mee te werken aan een gedragen omgevingsvisie

OmgevingsEffectRapportage

Doordat B&W het beoordelingskader voor de omgevingseffecten definitief heeft vastgesteld, is de formele stap gezet. De drie toekomstscenario’s gebruikt de gemeente Bernheze om de omgevingseffecten in beeld te brengen. 

Dat wordt vastgelegd in de  OmgevingsEffectRapportage (OER). Ook wel bekend als de verbrede MilieuEffectRapportage (MER).

  •  Nota Zienswijzen bij Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de OmgevingsEffectRapportage (OER) Samen werken aan een omgevingsvisie van de gemeente Bernheze

Toewerken naar een omgevingsconvenant

Het doel is om stapsgewijs richting een omgevingsconvenant te werken. In 2023 wil de gemeente graag met de partners een omgevingsconvenant sluiten. Daarmee spreken gemeente en partners af hoe zij in de toekomst gaan samenwerken om de omgevingsvisie vorm te geven.

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen