Derde dialoogsessie omgevingsvisie

08-02-2023
457 keer bekeken

Op 15 februari vindt de derde dialoogsessie voor de omgevingsvisie plaats. Met ruim zestig deelnemers van diverse partnerorganisatie gaan wij deze dag invulling geven. Deze opkomst toont dat de betrokkenheid bij de toekomst van Bernheze groot is.

Betere toekomst
Wij werken samen aan een betere toekomst voor Bernheze. Inwoners, ondernemers en partnerorganisaties dragen allemaal bij aan die betere toekomst. In gezamenlijkheid hebben wij drie scenario’s voor Bernheze gekozen:

 • Innovatief Bernheze
 • Coöperatief Bernheze
 • Duurzaam Bernheze

Met een intentieverklaring willen wij symbolisch markeren dat wij samen met de andere partners het voornemen hebben de omgevingsvisie te ondersteunen.

Waar en wanneer?

 • 15 februari 2023 van 9.00 tot 16.00 uur. U bent welkom vanaf 8.30 uur
 • Theaterzaal in Cultureel Centrum De Pas (De Misse 4, 5384 BZ Heesch)

Programma

 • 9.05 uur: Opening door wethouder Edwin Daandels
 • 9.15 uur: Toelichting op de werkwijze van de dag
 • 9.20 uur: Panelgesprek B&W en interactie met Mentimeter
 • 9.40 uur: Toelichting van de 50% versie omgevingsvisie en de concept-omgevingseffectrapportage
 • 9.55 uur: Ronde 1| Thematafels met drie uitkomsten:
  1. Overeenstemming wat moet er anders aan de 50% versie en wat erbij
  2. Ruimtelijk puzzelen aan de kaart
  3. Waar zijn we het nog niet over eens?
 • 10.55 uur: Pauze
 • 11.10 uur: Ronde 2 |Thematafels
 • 12.10 uur:  Lunch en intentieverklaring (fotomoment en pers aanwezig)
 • 13.00 uur: Panelgesprek B&W | Eerste reacties over opbrengst ochtend
 • 13.30 uur: Ronde | Plenair:
  Matchen van wat er schuurt en wie er aan een oplossing wil samenwerken in een verdiepingssessie of op een later moment.
 • 14.00 uur: Pauze
 • 14.30 uur: Verdiepingssessies
  1. Gezonde leefomgeving
  2. Mobiliteit en infrastructuur
  3. Bouwen en wonen
  4. Spontane onderwerpen
 • 16.00 uur: Borrel

Thematafels
Wij werken tijdens de dialoogsessie met thematafels. U kunt tijdens de dialoogsessie in twee rondes aan twee thema’s (wanneer u dat wenst) meewerken.

1. Gezonde leefomgeving
2. Leefbare kernen (twee tafels)
3. Klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit
4. Vitale en duurzame landbouw en economie’
5. Kwaliteit landschap en erfgoed

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen