Gemeente Bernheze en partners werken samen aan toekomstvisie

16-02-2023
400 keer bekeken

Een bijzondere opkomst gisteren tijdens de derde dialoogsessie Omgevingsvisie. Samen met verschillende partnerorganisaties werkte de gemeente Bernheze in co-creatie aan de drie toekomstscenario’s van de omgevingsvisie. Ruim zestig deelnemers van diverse partnerorganisaties waren aanwezig.

Intentieverklaring
Tijdens de bijeenkomst werd een intentieverklaring getekend. Een overeenkomst waarin partners aangeven zich in te willen spannen om te komen tot een omgevingsvisie die we allemaal willen ondersteunen.

Totstandkoming van de scenario’s
Dit is niet de eerste keer dat de gemeente in gesprek gaat over de omgevingsvisie. In 2022 vond de tweede dialoogsessie plaats, waar we samen met partners drie scenario’s hebben gevuld. Tijdens inwonersavonden met in totaal zo’n 200 inwoners en ondernemers, dorpsraden en het waterschap is ook gewerkt aan het vullen van de scenario’s:

▪ Innovatief Bernheze
▪ Coöperatief Bernheze
▪ Duurzaam Bernheze

Met de opbrengst van deze eerdere bijeenkomsten met partners, inwoners en ondernemers heeft de gemeente de 50% versie gevormd. Deze stond vandaag centraal tijdens de derde dialoogsessie.

Middels vijf thematafels (gezonde leefomgeving, leefbare kernen, klimaatbestendig en (herstel) biodiversiteit, vitale en duurzame landbouw en economie, kwaliteit landschap en erfgoed) werd het gesprek op gang gebracht de 50% versie aan te vullen. Met als doel tot een 80% versie te komen.

Omgevingsconvenant december 2023
Uiteindelijk streeft de gemeente er naar dat alle betrokken partners eind 2023 een handtekening plaatst onder een omgevingsvisie waar we samen de schouders onder gaan zetten. Dat noemen we het omgevingsconvenant.

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen