Start zienswijze

29-09-2023
262 keer bekeken

Op 28 september heeft de gemeenteraad de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Daarmee start een periode van ter inzage leggen van dit ontwerp.

Op 28 september heeft de gemeenteraad na een intensief en creatief proces met 60 partneror-ganisaties, 300 inwoners en ondernemers, 100 kinderen, diverse pols, deskundige ambtenaren en interactieve avonden met raadsleden  en ondernemers de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Dat betekent dat we de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage kunnen leggen. Dat betekent dat u tot en met vrijdag 24 november de tijd heeft om een zienswijze (uitleg vindt u op de homgepagina Omgevingsvisie) in te dienen. Dat kan digitaal of schriftelijk. 

Iedereen is in de gelegenheid om een zienswijze te schrijven over de ontwerp-omgevingsvisie. In een zienswijze schrijf je wat je graag anders wil in de omgevingsvisie of wat je waardeert in de omgevingsvisie. Daarnaast ligt de concept OmgevingsEffectRapportage over de omgevingsvisie ter inzage. Hierin staat beschreven welke effecten we hebben beoordeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie. 

Bekijk hier de documenten.

Indien u een zienswijze wilt indienen, dan is dat niet meer mogelijk. De periode van indienen van zienswijzen op de ontwerp-omgevingsvisie en de concept OmgevingsEffectRapportage is inmiddels verstreken. Het College van B&W maakt een nota van Zienswijzen en maakt een voorstel voor de gemeenteraad of en hoe de omgevingsvisie aangepast wordt. De verwachting is dat de commissie Ruimtelijke Zaken op 21 februari de omgevingsvisie in behandeling neemt, waarna de gemeenteraad op 7 maart de omgevingsvisie kan vaststellen.

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen