Resultaten stellingen rondom bestuursprogramma bekend

11-07-2022

In de maand juni hebben inwoners van Bernheze hun mening kunnen laten horen over onderwerpen die spelen in de gemeente. Deze input is gebruikt in het Bestuursprogramma 2022-2026.

De stellingen waar inwoners konden aangeven of zij het ergens eens of eens mee waren, waren ingedeeld in twee thema’s, namelijk:

  • Klimaat, landbouw en economie
  • Leefbaarheid, zorg en dienstverlening

De in totaal 22 stellingen konden met eens of oneens worden beoordeeld. Er zijn meer dan 4600 stemmen uitgebracht. Naast deze stellingen hebben we drie bijeenkomsten gehouden. In deze update een terugkoppeling van deze bijeenkomsten en de resultaten van deze peiling.

Klimaat, landbouw en economie

Op 16 juni hebben circa twintig inwoners in samenspraak met het collega het gehad over onderwerpen die te maken hebben met het klimaat, landbouw en de economie. Allereerst willen wij iedereen bedanken die hierbij aanwezig is geweest. Hier leest u meer over de avond zelf.

Daarnaast deze bijeenkomsten hebben we inwoners opgeroepen hun mening te laten horen over diverse stellingen rondom dit thema. De resultaten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het bestuursprogramma van het nieuwe college voor de komende vier jaar. Hieronder vind je een aantal stellingen met de bijbehorende resultaten hoe er gestemd is. Alle resultaten lees je terug in het onderstaande rapport. 

Bekijk het resultaat per stelling 

In totaal hebben zijn hier 231 stemmen op uitgebracht, waarvan 182 stemmen het eens zijn met deze stelling. Dit betekent dat er 49 stemmen het oneens zijn met deze stelling.

Leefbaarheid, zorg en dienstverlening

Ook het thema leefbaarheid, zorg en dienstverlening hebben we op diverse manieren bevraagd. Op 30 juni vond er een themabijeenkomst plaats waar ongeveer 50 belanghebbenden aanwezig zijn geweest. Meer over deze avond lees je hier

Net zoals bij de andere thema's, konden inwoners bij stellingen hierover aangeven of zij het eens of oneens zijn met de stelling. Hieronder alvast een voorbeeld, in het rapport vind je alle stellingen terug, met de aantallen erbij. 

Bekijk het resultaat per stelling 

In totaal zijn er op deze stelling 232 stemmen geweest, waarbij 131 inwoners het oneens zijn met deze stelling en 101 het eens. 

Vervolg

De komende periode wordt de verzamelde input vanuit zowel de themabijeenkomsten als de eerder genoemde stellingen bijeengeraapt. Midden september wordt het concept bestuursprogramma voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij updates houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen