Controles Bernheze buitengebied

10-10-2023
262 keer bekeken

Als gemeente zetten we ons in voor een veilig en weerbaar buitengebied. Afgelopen weken zijn ruim 120 locaties in het buitengebied bezocht.

Als gemeente zetten we ons in voor een veilig en weerbaar buitengebied. Afgelopen weken zijn ruim 120 locaties in het buitengebied bezocht. Hierbij is opgehaald wat er speelt en voorlichting gegeven over onderwerpen zoals het melden van signalen. Sommige bezoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met gemeente, politie, Omgevingsdienst Brabant Noord en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). De onaangekondigde bezoeken blijven we uitvoeren.

Er zijn veel prettige gesprekken gevoerd. Op sommige locaties zijn afwijkingen geconstateerd. Denk aan zaken zoals strijdigheid van het bestemmingsplan, illegale bouwwerken en illegale bewoning. Als deze afwijkingen worden geconstateerd treden we handhavend op.

Waarom onaangekondigde controles?

Doel van de onaangekondigde controles is de situatie aan te treffen die overeenkomt met de dagelijkse werkelijkheid. Per dag worden verschillende adressen bezocht en weet het team niet wat ze aantreffen of hoelang ze bezig zijn. In principe wordt altijd contact opgenomen met eigenaar of gebruiker van het pand.

Wat mag een toezichthouder op een perceel?

De toezichthouder mag alle plaatsen betreden, behalve de woning. Daar is toestemming van de bewoner voor nodig of een machtiging van de burgemeester. Ook mag een toezichthouder zich laten bijstaan door andere personen. Het is voor eigenaren of gebruikers van panden verplicht om medewerking te verlenen binnen een redelijke termijn. Indien noodzakelijk kan de toezichthouder sloten (laten) openbreken.

Zoals aangegeven gaan de controles de komende weken nog door. Mogelijk komen we ook bij u langs. Samen voor een veilig en leefbaar buitengebied!

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen