Bernheze bespreekt

Op donderdag 28 maart was de eerste editie van Bernheze Bespreekt. Zo’n 170 inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners spraken met elkaar en met de gemeente over onder andere samen energie maken, woningen bouwen, de woonzorgvisie, positieve gezondheid, de omgevingsvisie, gemeentelijke dienstverlening en participatie.

Met de inbreng van inwoners kunnen we betere plannen maken en zorgvuldigere besluiten nemen. Daar hebben we verschillende manieren voor. Je kunt bijvoorbeeld aansluiten bij een informatiebijeenkomst of een werksessie over een project of je geeft online je mening over een plan. “Tijdens deze eerste Bernheze Bespreekt hebben we gekozen voor een flink programma, zodat mensen op één middag over meerdere onderwerpen konden praten”, zegt burgemeester Mark de Man. “En dat gebeurde volop. Ik vond het mooi om te zien dat de deelnemers echt hun bijdrage leverden door intensief het gesprek te voeren, hun mening te geven en met veel goede ideeën te komen.”

Hoe verder?

Alle deelnemers die zich voor Bernheze Bespreekt hebben opgegeven via de website samenbernheze.nl, krijgen via e-mail een terugkoppeling.

Hieronder kunt u de video bekijken om een impressie van deze dag te krijgen.

 

Een uitgebreide video is te bekijken via de website van DTV.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen