Planning

In het voorjaar van 2021 heeft het participatietraject plaatsgevonden dat geleid heeft tot een definitief ontwerp. Op de pagina Updates kun je lezen hoe inwoners en gebruikers zijn betrokken en wat er met hun inbreng is gedaan. Het definitief ontwerp vind je op de pagina documenten.

Vervolg

Na de zomervakantie starten we met de technische uitwerking van het definitieve ontwerp en maken we de contractstukken op basis waarvan we een aanbesteding kunnen houden.

Na de aanbesteding kunnen we een aannemer opdracht geven voor de uitvoering van de werkzaamheden. We verwachten dat de uitvoering in het voorjaar van 2022 kan starten.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen