Definitief ontwerp

29-07-2021

Aanwonenden en gebruikers hebben de gelegenheid gehad om een reactie in te dienen op het aangepaste ontwerp. We hebben 13 reacties ontvangen.

Uit deze reacties blijkt dat het aangepaste ontwerp over het algemeen goed valt. Er zijn wel veel reacties over het feit dat er weinig groen in het ontwerp zit.

We hebben op basis van de ingediende reacties het ontwerp definitief gemaakt. Hierbij hebben we een deel van de ingediende reacties mee kunnen nemen. Het is helaas niet mogelijk om een ontwerp te maken dat aan de wensen van iedereen voldoet. De gemeente moet keuzes maken.

In het definitieve ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Drempel in plaats van wegversmalling bij Kerkstraat 34-36

In het aangepaste voorlopige ontwerp was op deze locatie een wegversmalling getekend. In overleg met de aanwonenden is de wegversmalling omgezet naar een drempel.

Verplaatsing wegversmalling tussen Kerkstraat 41 en 28A

In het aangepaste ontwerp was de wegversmalling op deze locatie getekend aan de kant van de oneven huisnummers. In overleg met de aanwonenden is de wegversmalling verplaatst naar de kant van de even huisnummers.

Extra groen

We hebben gekeken naar de mogelijkheden om meer groen in het ontwerp aan te brengen. We hebben een extra groenvak aangebracht ter plaatse van de Kloosterkapel. Het groenvak in de wegversmalling ter plaatse van de pastorie wordt breder.

Verder zijn er helaas geen mogelijkheden om meer groen in te passen in het smalle profiel van openbare ruimte. Er ontstaan alleen extra mogelijkheden als er aan één zijde een voetpad komt te vervallen. Omdat er veel (vracht)verkeer op de Kerkstraat rijdt kiezen we voor een voetpad aan beide zijden van de Kerkstraat in plaats van groen.

Het definitieve ontwerp vind je op de pagina Documenten.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen