Voorlopig ontwerp

24-02-2021

Met de wensen en aandachtspunten hebben we een eerste ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kerkstraat. Aanwonenden en gebruikers hebben de gelegenheid gehad om een reactie in te dienen op het eerste ontwerp. We hebben 23 reacties ontvangen.

Uit de ontvangen reacties blijkt dat met name de wegversmallingen niet goed vallen. De nadelen die men hierbij ziet zijn geluidsoverlast, minder makkelijk uit inritten kunnen draaien en sluipverkeer over andere wegen zoals De Helling.

Naast reacties op de wegversmallingen ontvingen we ook opmerkingen over:

  • het vervangen asfalt door elementenverharding
  • parkeren op de rijbaan in relatie tot het versmallen van de rijbaan

We hebben de ingediende reacties bekeken en hebben een aangepast ontwerp opgesteld waarin een deel van de ingediende reacties zijn meegenomen. Het is helaas niet mogelijk om een ontwerp te maken dat aan de wensen van iedereen voldoet. De gemeente moet keuzes maken.

Bij het aangepaste ontwerp zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Wegversmallingen

Op de Kerkstraat wordt te hard gereden. Uit metingen blijkt dat ruim 70% van het verkeer een hogere snelheid heeft dan de maximum snelheid van 30 km/uur. Om de snelheid naar beneden te krijgen zijn maatregelen nodig. We kiezen hierbij bewust zo veel als mogelijk voor wegversmallingen in plaats van drempels. Drempels geven namelijk meer overlast dan wegversmallingen omdat de Kerkstraat een doorgaande weg is met veel (vracht)verkeer.

De wegversmallingen zijn kleiner gemaakt waardoor er geen problemen ontstaan bij het in- en uitrijden van inritten. Ook brengen we minder wegversmallingen aan, drie in plaats van zeven

Kruising Kerkstraat-Schoolstraat

De geplande drempel bij de kruising Kerkstraat-Schoolstraat is in het aangepaste ontwerp vervangen door een uitbuiging van de rijbaan.

Zebrapad bij oversteek naar de basisschool

Om de snelheid van het verkeer ter plaatse van deze zebra te verlagen en de oversteek beter te laten opvallen is het van belang om deze verhoogd uit te voeren. In het aangepaste ontwerp wordt de drempel 8 centimeter hoog over een lengte van 2,40 meter. De taluds worden uitgevoerd in prefab betonnen elementen waardoor de vorm van de taluds niet veranderd door het verkeer in de loop van de tijd. Hierdoor wordt de overlast zo veel als mogelijk beperkt.

Kruising Kerkstraat-De Helling

In het aangepaste ontwerp wordt deze kruising nog steeds verhoogd aangelegd, maar de drempel wordt 8 centimeter hoog over een lengte van 1,75 meter. De taluds worden uitgevoerd in prefab betonnen elementen waardoor de vorm van de taluds niet veranderd door het verkeer in de loop van de tijd. Hierdoor wordt de overlast zo veel als mogelijk beperkt.

Net als in het vorige ontwerp kiezen we In het aangepast ontwerp voor een rijbaan van elementenverharding (klinkers) in plaats van asfalt. Door het toepassen van klinkers krijgt de Kerk-straat een dorps karakter en uitstraling. Hierdoor wordt ook de snelheid verlaagd.

Door het toepassen van klinkers neemt het geluidsniveau niet toe. Het verschil in geluidsniveau tussen klinkers en asfalt is bij een lage snelheid van het verkeer niet hoorbaar.

Het voorlopige ontwerp vind je op de pagina Documenten.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen