Omgevingsvisie

Omgevingsvisie nadert z’n ontknoping

De afgelopen maanden hebben wij, samen met u, hard gewerkt aan de Omgevingsvisie. In februari 2023 hebben wij de derde dialoogsessie met 60 partnerorganisaties gehouden. In juni, juli en september 2022 zijn er drie gebiedsbijeenkomsten met inwoners en ondernemers geweest, die we samen met de dorpsvertegenwoordigende organen en het waterschap hebben georganiseerd. In deze fase zijn suggesties verzameld voor de toekomstscenario’s van de omgevingsvisie. De toekomstscenario's vindt u verder op deze pagina terug. 

Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad na een intensief en creatief proces met 60 partnerorganisaties, 300 inwoners en ondernemers, 100 kinderen, diverse pols, deskundige ambtenaren en interactieve avonden met raadsleden  en ondernemers de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Dat betekent dat we de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage kunnen leggen. Daarmee start een periode van ter inzage leggen van dit ontwerp. 

Uitleg zienswijze

Iedereen is in de gelegenheid om een zienswijze te schrijven over de ontwerp-omgevingsvisie. In een zienswijze schrijf je wat je graag anders wil in de omgevingsvisie of wat je waardeert in de omgevingsvisie. Daarnaast ligt de concept OmgevingsEffectRapportage over de omge-vingsvisie ter inzage. Hierin staat beschreven welke effecten we hebben beoordeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie. U heeft tot en met vrijdag 24 november de tijd om een zienswijze in te dienen. Dat kan digitaal of schriftelijk. Bekijk de documenten. Indien je een vraag hebt kun je deze stellen via het vragenformulier.
 

Toekomstscenario’s

Inmiddels zijn er drie toekomstscenario’s:

  • Innovatief Bernheze
  • Coöperatief Bernheze
  • Duurzaam Bernheze.

Op basis van deze toekomstscenario’s wordt de Omgevingseffectrapportage gemaakt. Hiermee komt er zicht op de omgevingseffecten van deze drie scenario’s. Op basis hiervan voegen wij de beste onderdelen samen voor een (vierde) voorkeursscenario. Dit is dan de basis van de omgevingsvisie.

Proces

In september spreekt de gemeenteraad zich uit over de concept omgevingsvisie/partnervisie 2040. Nadat de gemeenteraad zich hierover heeft uitgesproken, wordt het concept ter inzage gelegd voor iedereen. Medio november sluit de terinzagelegging en gaan we aan de slag met de definitieve omgevingsvisie/partnervisie 2040, welke begin 2024 wordt vastgesteld.

Convenant ondertekenen is het uiteindelijke doel

Om de omgevingsvisie van Bernheze voor 2040-2050 vast te leggen is het doel dat alle partners aan boord zijn. Daarvoor wordt een convenant opgesteld, waarmee de gemeente en de partners zich committeren aan de visie en ieder vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan het realiseren van die betere toekomst. Volgens de planning wordt het convenant feestelijk ondertekend in februari 2024.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.