Omgevingsvisie

Omgevingsvisie nadert z’n ontknoping

De afgelopen maanden hebben wij, samen met u, hard gewerkt aan de Omgevingsvisie. In april 2022 hebben wij de tweede dialoogsessie met 60 partnerorganisaties gehouden. In juni, juli en september 2022 zijn er drie gebiedsbijeenkomsten met inwoners en ondernemers geweest, die we samen met de dorpsvertegenwoordigende organen en het waterschap hebben georganiseerd. In deze fase zijn suggesties verzameld voor de toekomstscenario’s van de omgevingsvisie.

Toekomstscenario’s

Inmiddels zijn er drie toekomstscenario’s:

  • Innovatief Bernheze
  • Coöperatief Bernheze
  • Duurzaam Bernheze.

Met deze toekomstscenario’s gaan wij de Omgevingseffectrapportage maken. Hiermee komt er zicht op de omgevingseffecten van deze drie scenario’s. Op basis hiervan voegen wij de beste onderdelen samen voor een (vierde) voorkeursscenario.

Tussenrapportage

De uitkomsten van alle participatie-sessies zijn uitgewerkt in een tussenrapportage waarin wij, aan alle betrokkenen die hebben meegedacht, laten zien hoe de ontvangen suggesties zijn verwerkt in de drie toekomstscenario’s. Zo kan iedereen die hieraan heeft meegewerkt, ideeën heeft ingebracht en andere geïnteresseerden lezen wat het vertrekpunt is voor de volgende fase, de toetsfase.

De volgende stap in de omgevingsvisie

Dialoogsessie 15 februari 2023

De toetsfase loopt door tot juni 2023. Dat geeft ons de gelegenheid om met onze partners samen te werken aan een voorkeursscenario en de puntjes op de i te zeten.

De volgende stap in de omgevingsvisie is de dialoogsessie 15 februari 2023 voor partnerorganisaties. In deze dialoogsessie kiezen wij samen met onze partnerorganisaties wat de beste onderdelen zijn voor de Omgevingsvisie.

De omgevingseffectrapportage gaat ons daarbij helpen. Dan moet blijken of wij het in grote lijnen eens worden over wat wij mogelijk willen maken in Bernheze. Het eerste concept van de omgevingsvisie is dan klaar.

Aanmelden Dialoogsessie 15 februari 2023

Convenant ondertekenen is het uiteindelijke doel

Om de omgevingsvisie van Bernheze voor 2040-2050 vast te leggen is het doel dat alle partners aan boord zijn. Daarvoor wordt een convenant opgesteld, waarmee de gemeente en de partners zich committeren aan de visie en ieder vanuit zijn/haar rol bijdraagt aan het realiseren van die betere toekomst. Volgens de planning wordt het convenant feestelijk ondertekend in december 2023.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.