Woonzorgvisie Bernheze

Komt u ook naar de participatiebijeenkomst op 21 mei?

Bernheze wil een fijn thuis bieden aan alle inwoners. Een fijn thuis is niet altijd iets wat vanzelf gaat. Sommige inwoners hebben ondersteuning nodig als het gaat om wonen en zorg. Om ook in de toekomst die inwoners te ondersteunen, stellen we een Woonzorgvisie op. De Woonzorgvisie maakt duidelijk welke woon- en zorgbehoefte er is bij inwoners met een zorgvraag. Over de uitvoering van de Woonzorgvisie maken de partijen die betrokken zijn bij wonen en zorg vervolgens afspraken. Samen zorgen we ervoor dat ook mensen met een zorgvraag fijn kunnen wonen in Bernheze.

Het opstellen van de Woonzorgvisie doen we met iedereen die eraan bijdraagt dat inwoners die steun kunnen gebruiken die steun ook krijgen: inwoners, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, huisartsen, vrijwilligers, mantelzorgers etc. Daarmee zorgen we voor een Woonvisie voor en door iedereen die met wonen en zorg te maken heeft. De gemeenteraad kan dan in december besluiten over een breed gedragen Woonzorgvisie. Wilt u meepraten over de Woonzorgvisie? U bent op 21 mei a.s. van harte welkom op een participatiebijeenkomst.

Waarom een Woonzorgvisie?

Er wonen steeds meer oudere mensen in Nederland. En de oudere mensen worden ouder. Het uitgangspunt is (langer) thuis wonen. Dat geldt ook voor andere groepen dan senioren. Dat vraagt wat van de woonvorm en van de zorg. Deze, en andere ontwikkelingen, maken duidelijk dat partijen samen moeten werken om mensen prettig te laten wonen in een veilige woonomgeving. Rijk, regio en gemeenten zijn zich hiervan bewust. Gemeenten zijn daarom verplicht om een woonzorgvisie op te stellen.  Die moet ervoor zorgen dat ook mensen met een zorgvraag fijn kunnen wonen. Een aantal doelgroepen voor wie aandacht moet zijn in de woonzorgvisie ligt vast. Bijvoorbeeld senioren of mensen die vanuit een instelling in een woonwijk gaan wonen. Basis voor de visie van de gemeente Bernheze zijn naast de landelijke en regionale regelgeving onder andere het Breed Maatschappelijk Beleid dat eind vorig jaar is vastgesteld en de Omgevingsvisie die de raad op 7 maart vaststelde.

Bernheze bespreekt

Tijdens Bernheze bespreekt op 28 maart heeft een aantal organisaties en inwoners al inbreng geleverd voor de Woonzorgvisie. ‘Bekijk per kern wat nodig is’ hoorden we op die dag verschillende keren. Net als ‘bouw community’s’ en ‘geef vrijheid om te bouwen’. Die inbreng gebruiken we als basis voor een participatiebijeenkomst op 21 mei a.s. We willen dan per kern een verdieping aanbrengen. Iedereen die zich verbonden voelt met wonen en zorg is uitgenodigd om deel te nemen. Als samenwerkingspartner op het gebied van wonen en zorg ontvangt u via deze mail persoonlijk een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Participatiebijeenkomst 21 mei

Komt u ook op 21 mei naar Cultureel Centrum Servaes - Raadhuisplein 24 in Heeswijk-Dinther? U bent van harte welkom. De inloop start om 19.00 uur. Graag vooraf aanmelden via de onderstaande knop.  Aanmelden kan tot 14 mei aanstaande.

Aanmelden via digitaal formulier

Kunt u niet aanwezig zijn bij deze avond? Geef dan uw suggesties, ideeën en/of opmerkingen aan ons door via e-mail: woonzorgvisie@bernheze.org.

Programma:

Tijd Programma
19.00 – 19.15 Ontvangst
19.15 Start programma, welkom door Edwin Daandels
19.15-19.45 Deel 1: Op een speelse manier nemen wij u mee in de verschillende belangen op het gebied van wonen en zorg.
19.45-20.00 Koffiepauze
20.00-21.00 Deel 2: We bespreken per kern het wonen en zorglandschap en brengen een verdieping aan
21.00-21.15 Afronding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar woonzorgvisie@bernheze.org.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen