Over monumentale en toekomstbomen

Wonen in Bernheze betekent wonen in een mooie, groene omgeving. In onze gemeente staan veel bijzondere bomen - die opvallen door hun omvang of leeftijd - en bomen met een verhaal. Deze bomen noemen we monumentale of toekomstbomen. We willen ze graag extra beschermen, zodat ook volgende generaties ervan kunnen genieten. De lijst met beschermde bomen uit 2008 is aan actualisatie toe. Daarom hebben we de hele gemeente geïnventariseerd en een nieuwe kaart gemaakt. Uit deze inventarisatie blijkt dat Bernheze bijna 1600 monumentale en toekomstbomen rijk is. Een boom krijgt de status monumentaal of toekomstboom als deze voldoet aan de criteria die daarvoor gelden. Deze criteria vind je op de pagina documenten

Kaart bomen

Alle monumentale en toekomstbomen kunt u vinden via de kaart monumentale bomen Bernheze.

Hoe gaan we om met monumentale en toekomstbomen?

We komen er steeds meer achter hoe belangrijk bomen zijn voor ons klimaat, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. En ook hoe groot hun meerwaarde is voor onze gezondheid en een fijn leefklimaat. Hoe groter en ouder een boom, hoe waardevoller. We willen meer bomen in goede omstandigheden oud laten worden en willen dat regelen met een kapverbod en een bijdrage in de kosten voor monumentale of toekomstbomen op particulier terrein. 

•    Kapverbod
Een monumentale of toekomstboom valt onder het gemeentelijk kapverbod. Dat betekent dat de boom alleen gekapt mag worden, als daar een ontheffing (toestemming) voor is. Die toe-stemming kan de gemeente geven als er sprake is van een onveilige situatie of een zwaarwe-gend maatschappelijk belang, dat zwaarder weegt dan het belang van boombehoud. 

•    Bijdrage in de kosten 
In bepaalde situaties bieden we een bijdrage voor het duurzaam instand houden van een monumentale boom. Bijvoorbeeld als er twijfel bestaat over de veiligheid van uw boom en onderzoek nodig is. Of als een maatregel nodig is om de boom veilig en gezond te houden. Meer informatie over de uitwerking van deze regeling volgt later. 

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen