Participatiebeleid


Hoe wil je meedenken over plannen van de gemeente?

De gemeente Bernheze wil graag inwoners, ondernemers en organisaties betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en projecten. Hiervoor is een nieuwe participatievisie opgesteld die op 10 maart 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor het opstellen van de visie is bij verschillende partijen input opgehaald. Over welke onderwerpen willen inwoners meepraten? Wil men meepraten over ontwikkelingen in de eigen buurt of in de hele gemeente? Op welke manieren willen inwoners meedenken of meedoen? 

 

 

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen