Over participatiebeleid

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, plannen en projecten. Dat doen we omdat we beleid willen ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoefte van de lokale samenleving. Maar ook omdat we gebruik willen maken van de ervaringskennis en deskundigheid in onze samenleving. Andere inzichten, nieuwe geluiden en creatieve dwarsigheid leiden vaak tot een betere kwaliteit.

In het participatiebeleid komt te staan hoe de gemeente inwonersparticipatie wil organiseren en welke ruimte ze wil geven aan inwoners om mee te denken en zelf met initiatieven te komen. Daarvoor gaan we eerst ophalen hoe inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties tegen participatie aankijken. Hoe willen zij meepraten of meedoen? En wat is daar voor nodig? Ook kijken we samen met de gemeenteraad naar de rol van de gemeente in het participatieproces. Input ophalen voor het beleid doen we in november en begin december. In maart 2022 wordt het nieuwe beleid ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen