Uitkomsten online vragenlijst

Middels een online vragenlijst hier op samenbernheze.nl vroegen we aan inwoners en organisaties hoe zij betrokken willen worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en projecten.

Het online onderzoek bestond uit twee online vragenlijsten, een voor inwoners en een voor organisaties (ondernemers, instellingen, verenigingen, belangenvertegenwoordigers). Invullen van de vragenlijsten kon 10 t/m 21 november 2021. De vragenlijsten zijn ingevuld door 357 inwoners en 27 organisaties.

Samenvatting

Vragenlijst inwoners:

 • De meeste mensen willen betrokken worden bij plannen in hun eigen kern of buurt. Minder bij plannen voor de hele gemeente.
 • Top 3 onderwerpen waarover men het liefst meedenkt: leefomgeving, wonen en veiligheid.
 • Inwoners willen het liefst hun mening geven over plannen en meedenken bij planvorming door kennis en ideeën in te brengen. Er is minder animo om samen met de gemeente of zelf plannen te ontwikkelen of mee te werken aan de uitvoering van plannen.
 • Top 3 hoe men het liefst meedenkt: tijdens een fysieke bijeenkomst, tijdens een online bijeenkomst, via samenbernheze.nl.
 • Inwoners willen vooral via een e-mailbericht en een bericht in de MooiBernheze krant uitgenodigd worden om mee te denken. Opvallend is dat niemand aangeeft via de post een uitnodigingsbrief te willen ontvangen.
 • Op de vraag of inwoners zich vertegenwoordigd voelen door belangengroepen, geeft het merendeel aan hier geen ervaring mee te hebben of geen belangengroepen te kennen. 
 • Op algemene stellingen over hoe de gemeente participatie organiseert, geeft ongeveer 40% aan dat de gemeente niet voldoende ruimte biedt om mee te praten, de inbreng niet voldoende meeneemt en ook niet goed uitlegt waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Ongeveer helft van de respondenten heeft over deze vragen geen mening.
 • Op algemene stellingen hoe de gemeente omgaat met inwonersinitiatieven, geeft ongeveer 16% aan dat de gemeente inwoners voldoende ruimte geeft om zelf initiatieven te nemen en dat de gemeente deze initiatieven ook voldoende ondersteunt. Meer dan de helft van de respondenten heeft over deze vragen geen mening.

Vragenlijst organisaties:

 • Organisaties willen betrokken worden bij plannen voor de hele gemeente of voor een kern.
 • Top 3 onderwerpen waarover men het liefst meedenkt: leefomgeving, wonen en veiligheid. Bij organisaties staat op een gedeelde derde plek: meedenken over maatschappelijke thema’s.
 • Organisaties willen voornamelijk meedenken over plannen en kennis en ideeën inbrengen. Ook willen zij samen met de gemeente een plan ontwikkelen.
 • Organisaties denken positiever dan inwoners over de mate waarin de gemeente de inbreng meeneemt in het uiteindelijke plan en de uitleg over de gemaakte keuzes.
 • Een derde van de organisaties vindt dat de gemeente inwoners voldoende ruimte geeft om zelf initiatieven te nemen en dat de gemeente deze initiatieven ook voldoende ondersteunt.

Een compleet overzicht van de resultaten vind je op de pagina documenten. De resultaten nemen we mee in het nieuwe participatiebeleid

X (voorheen Twitter)

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen