Omgevingsvisie op 95% en extra aandacht voor de groene structuren

21-06-2023
274 keer bekeken

In de visie geven we aan welke toekomst we wenselijk vinden en hoe de initiatieven een plek kunnen krijgen. We zijn momenteel op 95%. We werken er aan om de laatste slag te slaan op het gebied van de gezonde groene structuren. Ook dat doen we met inwoners en ondernemers.

We zijn momenteel op 95%! We leggen nu de laatste hand aan de omgevingsvisie. Daarbij we graag aandacht willen voor het volgende:

  • Omgevingsvisie Bernheze wordt Partnervisie voor de fysieke leefomgeving van Bernheze 2040
  • Interactieve kaart voor Groene Gezonde Structuren (GGS)

Partnervisie 2040

We werken samen aan een betere toekomst voor Bernheze. Inwoners, ondernemers en partnerorganisaties dragen hier allemaal aan bij. Iedereen vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Daarom hebben we samen een omgevingsvisie Bernheze 2040 gemaakt. Omdat we dit met meer dan 100 partners hebben gemaakt volstaat de naam Omgevingsvisie Bernheze 2040 niet helemaal. Daarom praten we nu over de partnervisie voor de fysieke leefomgeving 2040. Een naam die aangeeft dat de visie tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking met alle partners, inwoners, ondernemers en belangstellenden

Groene Gezonde Structuren (GGS)

Met Groene Gezonde Structuren (GGS) willen we een groene en gezonde omgeving beschikbaar stellen voor iedereen in Bernheze. GGS zijn er niet alleen voor mensen, maar ook voor onze flora en fauna. We willen onze inwoners verleiden om gezonder te gaan leven. Dit kan door meer te wandelen, fietsen en sporten, maar ook door gezond voedsel bereikbaar te maken. Uiteraard doen we dat ook middels participatie. We vragen vanaf 12 juli iedereen om suggesties te geven over hoe we op deze plek de Groene Gezonde Structuren kunnen verbeteren voor recreatie, natuur, klimaat en gezond voedsel. Dat vindt je onder tabblad denk mee op deze website. 

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen