Aanpak

In het gebiedsproces om tot een gebiedsvisie voor de Hooge Vorssel te komen, wordt gewerkt in een zogenaamd ‘levend lab’. Dit is een onderzoek- en ontwerpomgeving waar bureau Over Morgen samen met mensen uit vier maatschappelijke groepen in gesprek gaat over de toekomst van de Hooge Vorssel.  De groep bestaat uit bestuurders, beambten, bedrijven en burgers, de 4 B’s.

De deelnemers aan het levend lab worden intensief betrokken bij het opstellen van de ontwerpprincipes en gebiedsvisie. Ook na het afronden van de gebiedsvisie blijft het levend lab actief. Ze adviseren de gemeente over ruimtelijke ingrepen en gaan in gesprek met initiatiefnemers om samen de initiatieven beter te maken. Zo staat de initiatiefnemer er niet alleen voor in het maken van plannen die goed aansluiten bij de nieuwe visie van het gebied.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen