Over gebiedsproces Hooge Vorssel

Het gebied de Hooge Vorssel ligt tussen Heesch en Nistelrode en is feitelijk het westelijke deel van de Maashorst. Het is een bijzonder gebied waar bedrijvigheid, natuur en recreatie samenkomen. Voor dit gebied willen we een toekomstvisie opstellen. Dit is nu van belang omdat er een aantal zaken spelen:

  • Initiatieven en toekomstplannen van bedrijven in het gebied de Hooge Vorssel;
  • Het voornemen om een toekomstvisie op te stellen voor de Maashorst als geheel;
  • De Omgevingsvisie waaraan wordt gewerkt in Bernheze.

Kansen

De samenloop van deze ontwikkelingen biedt kansen. Kansen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren, om verdroging tegen te gaan, om het gebied te vitaliseren, om de verblijfswaarde te vergroten, om de waarde voor recreatie en sport/ontspanning te vergroten en om de maatschappelijke functie van het gebied te vergroten.

Gebiedsproces

We willen deze kansen verder verkennen in een gebiedsproces samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Het gebiedsproces moet leiden tot een meerjarige gebiedsvisie die past binnen de omgevingsvisie van Bernheze en die versterkend werkt voor de toekomstvisie van de Maashorst als geheel.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen