Samenvatting 80% versie gebiedsvisie Hooge Vorssel.

22-09-2023
330 keer bekeken

Voor dit gebied is de afgelopen periode een toekomstvisie opgesteld. Wilt u in het kort weten wat in de visie staat? Lees dan hier de samenvatting.

De samenvatting geeft kort en bondig weer wat in de conceptvisie voor de
Hooge Vorssel staat. De bedoeling is dat dit document helpt met uw voorbereiding
voor de sessie van maandag 25 september. (Deze vindt plaats in de Pas, misse 4 in Heesch, inloop om 19.00 uur) Lees de samenvatting en denk alvast na  over wat u
graag terug ziet in het gebied en welke initiatieven mogelijk voor het oprapen liggen.

De onderwerpen die in de samenvatting worden aangestipt zijn:

  • Doel en structuur 
  • SWOT De Hooge Vorssel 
  • Een geohydrologische schat 
  • Biodivers en klimaatbestendig 
  • Een waardevol verborgen verleden 
  • Een kwalitatief goed natuurgebied 
  • Een bereikbaar en veilig gebied voor iedereen 
  • Zoneringen binnen het gebied

Afbeeldingen

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen