Informatieavonden

We hebben voor elk deelgebied een informatieavond georganiseerd, deze hebben inmiddels plaats gevonden. U kunt zich daarvoor niet meer aanmelden. Bekijk hier het ontwerp-omgevingsvisie Bernheze.

Vragen vooraf ingediend

Geïnteresseerden zijn in de gelegenheid gesteld vragen over één van de vijf thema's of de drie gebieden te stellen. De infformatieavonden hebben al plaatsgevonden. U kunt zich daarvoor niet meer aanmelden.

  • 10 oktober - Cultureel Centrum Servaes in Heeswijk-Dinther (19.15 - 22.00 uur)
  • 25 oktober - Cultureel Centrum De Pas in Heesch (19.15 - 22.00 uur)
  • 31 oktober - Cultureel Centrum De Wis in Loosbroek (19.15 - 22.00 uur)

Vraag en antwoord

Geïnteresseerden hebben vooraf, en tijdens de informatieavonden, vragen gesteld. Deze zijn verzameld in één bestand en kunt u  hier terugvinden.

Doel programma avonden

Bewoners en ondernemers inzicht te verschaffen in de gemaakte keuzen voor de fysieke leefomgeving. Uitdagen alvast na te denken over hun rol bij het realiseren van de ambities uit de omgevingsvisie, zoals tegelwippen, klimaattuin en natuurinclusief (ver)bouwen.

Contact

Gemeente Bernheze
Telefoon 0412-45 88 88
gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

 
 

Samen Bernheze is een initiatief van de gemeente Bernheze

 

 

 

   

 

 

Cookie-instellingen